Privacy policy

Voor de clubwerking verwijzen we naar https://paardenliefhebber.be/privacy-verklaring-clubwerking/

Welke gegevens verwerken wij , en waarom?

  • E-mail adres

We hanteren de regel dat we enkel de gegevens verwerken die absoluut noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst. Maar wanneer deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zonder dat hiervoor de verplichting is , kunnen deze steeds worden aangepast of op eenvoudig verzoek worden verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen pas na stopzetting van die overeenkomst worden verwijderd. Bij overeenkomsten met een vaste einddatum kan dus dit verzoek pas worden ingediend na het verlopen van deze eindddatum.