Paardensport Vlaanderen Licenties & Verzekeringen

Daar we aangesloten zijn bij Paardensport Vlaanderen, kunnen we ook hun Licenties en bijhorende verzekeringen aanbieden.

Daar Paardensport Vlaanderen een vast tarief heeft voor hun Licenties, volgen we deze ook.

Echter is het voor de aangesloten clubs toegelaten om een eigen bijdrage te vragen per lid. Hier zijn we steeds tegen geweest.

Maar daar het wettelijk verboden is, om kosten aan te rekenen voor bepaalde betaalwijze, is het dus noodzakelijk om een eigen bijdrage te vragen.

Echter daar de prijzen van de verlenging voor het volgende jaar reeds in december gekend. Is het wel mogelijk om voor deze pre-orders de bankoverschrijving als enigste betaalwijze te laten gebruiken. Zodoende vragen we geen bijdrage voor de mensen die verlengen in december voor het volgende jaar.

Daar we tegen de enkel C licentie zijn maar enkel die met de Recrea CI aanbieden, is de bijdrage beperkt tot 2€. Wanneer de Recrea CI niet samen wordt besteld, is de bijdrage 5€ (daar voor de uitbreidingen de CI verplicht is, is er dus het voordeel om samen te bestellen.)

Voor de L licenties , deze kunnen alleen door Lesgevers worden afgenomen. Hier zal de aanvraag steeds te worden gedaan, na controle wordt u gevraagd het bedrag over te schrijven. Na overschrijving wordt deze actief gezet.